Cenník odvozu odpadu podľa objemu a váhy nákladu

Zbav sa odpadu

Náklad do 4 ton

Zbav sa odpadu

Náklad do 10 ton

Stavebná suť / odpad: betón, tehly, kameň, dlaždice, obkladačky, keramika, zemina, suť,…

Objemný odpad: plasty, obaly, drevo, komunálny odpad,…

Zmiešaný odpad: cena v závislosti, či obsahuje izolačný materiál (sadrokartón, polystyrén, lepenku, izolačnú vatu) 

kontajnery na odpad

Kontajner - cenník pre stavebnú suť

KONTAJNER 3 m³ – stavebná suť – 150 €

KONTAJNER 4 m³ – stavebná suť – 160 €

KONTAJNER 5 m³ – stavebná suť – 200 €

KONTAJNER 7 m³ – stavebná suť – 220 €

kontajner na odpad

Kontajner - cenník pre zmiešaný odpad

Zmiešaný odpad bez izolačných materiálov 

KONTAJNER 5 / 7 m³ – zmiešasný odpad – 150 € / tona + 90€ doprava

KONTAJNER 13 m³ – zmiešasný odpad  – 360€

 

Odpad vrátane izolačného materiálu (polystyrén, vata, sadrokartón)

KONTAJNER 8 / 13 m³  : 150 € / tona + 90€ doprava

Dovoz sypkých materiálov

Dovoz štrku, piesku, makadamu, zeme a iného nákladu cena dohodou.

Prenájom UNC nakladača

UNC nakladač prenájom

Prenájom UNC na deň 150 €, na 1 hodinu 30 €.

Ceny sú uvedené bez DPH.